Când cau?i un stilist, mai bine caut? Stailer!

Tr?im acele vremuri în care totul se afl? în online. Dac? dore?ti s? afli programul de func?ionare al unui cabinet, dac? vei c?uta s? compari pre?urile de produse, dac? dore?ti alternative ale unor servicii totul este mai u?or de c?utat online. Putem include aici ?i ceea ce ?ine de serviciile de beauty. Astfel, dac? este nevoie s? cau?i un stilist, atunci ar fi bine s? cau?i mai întâi de toate Stailer.

Ce este Stailer

Vorbim despre o platform? în cadrul c?reia vei g?si saloane disponibile din ora?e precum Ia?i, Timi?oara, Oradea, Cluj ?i Bucure?ti. Fie c? e?ti interesat de servicii de hairstyle sau cele de cosmetic? po?i prin intermediul acestei platforme s? g?se?ti la data ?i ora dorite un loc liber pentru tine.

Fa?? de clasica metod? de c?utare, cu Stailer o singur? pagin? online le cuprinde pe toate. ?i nici nu trebuie s? te obose?ti s? suni pentru a confirma o programare. Asta pentru c? totul se poate desf??ura online. Vezi aici detalii.

Recenzii ?i fotografii care s? te conving?

Vei spune c? e?ti sceptic mai ales din prisma faptului c? nu ?tii ce reputa?ie are un salon. Pentru unii online-ul este o abordare ceva mai impersonal? ?i au team? c? în realitate se vor confrunta cu altceva. Ca atunci când cau?i pe cineva online ?i îi vezi fotografiile pe re?elele sociale. Sunt superbe, f?r? cusur, îns? de multe ori în realitate lucrurile stau diferit. Ei bine, trebuie men?ionat ?i faptul c? stailer.ro curprinde mai toate informa?iile de care ai nevoie pentru a fi convins de alegerea pe care o vei face.

Concret, în cadrul acestei platforme vei g?si detalii pentru fiecare salon ?i anume fotografii, recenzii ale clien?ilor, chiar ?i indica?ii cum s? ajungi la salon. Din câteva click-uri te po?i programa ?i instant prime?ti ?i confirmarea.

Pentru cei care decid c? ar fi bine s? r?mân? în rela?ii de prietenie cu Stailer ?i î?i fac un cont de client aici, ?tiind c? revin lun? de lun? sau chiar mai des s? î?i fac? programare pentru tuns, pensat, cosmetic? etc. exist? ?i mai multe avantaje. Asta pentru c? din cont oricine poate seta remindere spre exemplu, iar acestea sunt de tip sms primit cu ceva timp înainte de o programare. În cont po?i gestiona toate program?rile tale. Ai practic un soi de agenda online.

Cât cost? s? te bucuri de Stailer

Nimic. Un alt avantaj este c? tu, în calitate de client, nu pl?te?ti absolut nimic în plus, nici pentru c? folose?ti platforma, nici pentru c? î?i faci vreo programare. Pentru c? este un win win pentru ambele p?r?i, atât pentru prestatorii de servicii de ni??, cât ?i pentru clien?ii care caut? saloane de hair and beauty.

Singurul inconvenient r?mâne acela c? Stailer înc? nu este accesibil pentru toate ora?ele. Momentan doar unii dintre noi se pot bucura de avantajele digitalizarii program?rilor. Îns? ?ansele sunt ca viitorul s? sune mai bine ?i din acest punct de vedere în tot mai multe ora?e s? activeze ?i Stailer.

Afl? mai multe despre asta din pagina lor oficial?.

Contact: support@stailer.ro

Leave a Comment